finansowanie kapitału obrotowego w zw. z covid - lubelskie
dotacje na kapitał obrotowy

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00:00 do godz. 22:00:00