ENERGETYKA OBYWATELSKA 06/2018 |
częściowa dotacja na wybudowanie instalacji PV

Sigma Finance spółka z o.o.  ogłasza nabór dla zainteresowanych zakupem instalacji PV do własnego domu lub zakładu pracy z dotacjąKonkurs w ramach autorskiego programu na rzecz energetyki obywatelskiej nazywa się DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018. Zakup instalacji w ramach programu objęty będzie częściowym wsparciem udzielonym przez Sigma Finance spółka z o.o. uczestnikowi programu w postaci pokrycia części kosztów instalacji, a forma zakupu i rodzaj wsparcia dla uczestnika obejmuje zakup ratalny z częściowym umorzeniem do 25% wartości zobowiązania wynikającego z umowy zakupu instalacji.

 

Zasady programu na zakup instalacji fotowoltaicznych

DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018

Nabór: Przeznaczony dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców z terenu gminy Łuków.

Nabór wniosków będzie trwał do 15.07.2018, w tym zgłaszanie ankiety (tj. chęci uczestnictwa w programie) będzie trwał: od 18.06.2018 do 25.06.2018 (w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony)

Co to jest program DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018?

Program polega na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych - zakupie ratalnym z częściowym umorzeniem (dotacja). Programem i dotacją objętych będzie mogło zostać w tym naborze łącznie 30 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 5 kW/każda. W obrębie jednej nieruchomości może zostać zainstalowana tylko jedna instalacja. Instalacja będzie mogła być zamontowana na dachu obiektu. Uczestnik programu będzie wykorzystywał energie z instalacji na własne potrzeby. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy w pierwszej kolejności przesłać ankietę (formularz - do pobrania na samym dole ogłoszenia).

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Łuków jako jeden z elementów kampanii na rzecz energetyki obywatelskiej prowadzonej przez Sigma Finance spółka z o.o. a także realna poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 i innych zanieczyszczeń.

Dla kogo?

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub innym;

2) przedsiębiorcy (mikro z terenu gminy Łuków);

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste,

c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Ile może wynieść Dotacja na zakup i montaż i instalacji fotowoltaicznych?

W zależności od wielkości instalacji po dostosowaniu mocy do potrzeb obiektu dokonamy montażu instalacji fotowoltaicznej już przy wpłacie 20,00% wartości instalacji stanowiącej przedmiot umowy, umowa na okres maksymalnie do 2 lat z możliwością późniejszego wykupu instalacji na własność. Maksymalna kwota dotacji dla uczestnika programu (w formie umorzenia części zobowiązania wynikającego z umowy) wyniesie nie więcej niż 5000 zł.  

Na co?

Program jest przeznaczony na zaprojektowanie i montaż: instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci

Zalety uczestnictwa w programie

·    Instalacja składająca się z wysokiej jakości modułów fotowoltaiczne

·  Prosta procedura: Komplet dokumentów technicznych i finansowych przygotowuje Sigma Finance spółka z o.o.

·  Brak konieczności zaciągania kredytu, korzyści z własnej instalacji można mieć już za 20% wartości, reszta kwoty płatna w ratach, na końcu okresu harmonogramu płatności możliwe umorzenie do 25% wartości instalacji (dotacja). Ostateczne przeniesienie własności instalacji nastąpi po całkowitej spłacie kwoty zobowiązania określonej umową. Do czasu spłaty użytkownik korzysta w pełni z instalacji i czerpie z niej korzyści jako najemca. Na zakończenie umowy własność instalacji zostaje ostatecznie przeniesiona na użytkownika. Szacowany harmonogram płatności dla wzorcowej instalacji w załączeniu do regulaminu programu.

·   Okres spłaty ratalnej wykraczający do 12 m-cy RRSO 0,00%, okres spłaty wykraczający powyżej 12 miesięcy ale nie dłużej nić 24 m-ce – oprocentowanie 3% w skali roku, bez dodatkowych prowizji, instalacja o wartości do 10,00 tys. brak zaświadczeń o dochodach, wpłata początkowa 20,00% 

· Instalacja pracuje dla Ciebie już od momentu jej zainstalowania, Twoje oszczędności widoczne są już od pierwszych dni po montażu instalacji

· 25 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne, serwis i bieżąca konserwacja przez wykwalifikowaną kadrę.

·   Sprawna procedura przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

·   System monitorowania i zdalne zarządzanie instalacją

Jak skorzystać?

Krok 1. Wypełnij i wyślij od 18.06.2018 do 25.06.2018 formularz ankiety chęci uczestnictwa z podaniem bliższych danych dotyczącymi budynku i zapotrzebowania na energię

Krok 2. Wycena i koncepcja instalacji, akceptacja koncepcji przez uczestnika programu 

Krok 3. Złożenie w terminie od 10.07.2018 do 15.07.2018 wniosku o dotację do Sigma Finance spółka z o.o. oraz zawarcie umowy na zakup i montaż instalacji PV, decyzja przyznania dotacji i zawarcie umowy na zakup i montaż instalacji (wpłata 20% wartości instalacji)

Krok 4. Montaż i uruchomienie instalacji – w terminie do 60 dni od daty wpłaty 20,00% w ramach zawartej umowy

Krok 5.(opcjonalnie): wymiana licznika przez Operatora energetycznego (bezpłatnie)

Regulamin Programu dostępny jest tym linkiem.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie - Skontaktuj się z Sigma Finance spółka z o.o. sigmafinance@sigmafinance.pl , lub 81-4594328

WYŚLIJ ANKIETĘ I KORZYSTAJ ZE SŁOŃCA

[do pobrania tutaj]