DOTACJE PV - energetyka obywatelska
trwa nabór ankiet do autorskiego programu SIGMA FINANCE


Przypominamy o trwającym naborze ankiet do edycji 06/2018 autorskiego Programu SIGMA FINANCE Spółka z o.o. o nazwie „DOTAJCE PV – energetyka obywatelska”. Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej po kliknięciu bezpośrednio w zakładkę znajdującą się na głównej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Programu oraz pobrania i odesłania do nas wypełnionych ankiet (listownie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail).

 

Pozdrawiamy,

Zespół SIGMA FINANCE Sp. z o.o.


Jednocześnie, w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem (tj. ADO) Pani/Pana danych jako klienta, osoby korzystającej z formularza kontaktowego oraz subskrybenta newslettera na stronie sigmafinance.pl jesteśmy my, czyli SIGMA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-401), przy ul. Aleja 3-go maja 5/57, o nadanym numerze KRS 0000264105. Nasz numer NIP: 7010039823 oraz REGON: 140589814 oraz kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, SIGMA FINANCE Spółka z o.o. jako Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem iod.sigma@onet.pl.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, wyłącznie w celu weryfikacji otrzymanych od Państwa ankiet. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne dla realizacji założonego celu związanego z Programem. Podane przez Państwa dane będziemy jako ADO przetwarzać samodzielnie.

W każdym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody a tym wypadku ankieta, którą od Państwa otrzymaliśmy zostanie uznana za niebyłą.