dotacje Mój Prąd
stan realizacji programu Mój Prąd

Zgodnie z informacja jaką podał NFOŚiGW - nabór wniosków do programu „Mój Prąd” ruszył 30 sierpnia br., a po ok. 2 tygodniach kwota dofinansowania, wynikająca z wniosków przekazanych do akceptacji Ministra Energii, przekroczyła 1 milion złotych. Jak dotąd dotacje trafiły na konta 78 beneficjentów w łącznej wysokości 390 tys. zł. Program spotkał się z zainteresowaniem ze strony zarówno beneficjentów, jak i branży instalatorów fotowoltaiki. Przy utrzymaniu aktualnej dynamiki realizacji można się spodziewać, że już na początku października br. wspartych zostanie nawet 10 tys. instalacji, a łączna kwota dotacji może wynieść 50 mln zł.