Dotacja na kapitał obrotowy
Ruszają dotacje na kapitał obrotowy - średnie przedsiębiorstwa

CEL FINANSOWANIA: 

Pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia epidemii COVID-19.

start SKŁADANIA wniosków 15 czerwca 2020

koniec przyjmowania wniosków 31 lipca 2020

wkład własny 0,00%

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE  - 429 827

NA CO: 

 • na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • na koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego
 • Średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

  Średni przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

  Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy, wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

  • lubelskiego
  • podkarpackiego
  • podlaskiego
  • świętokrzyskiego
  • warmińsko-mazurskiego

  Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy, wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

  • dolnośląskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • lubuskiego
  • łódzkiego
  • małopolskiego
  • mazowieckiego
  • opolskiego
  • pomorskiego
  • śląskiego
  • wielkopolskiego
  • zachodniopomorskiego