Sigma_Finance-logo
Dotacje, Innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne

Już w październiku rusza nabór wniosków na kredyt na innowacje technologiczne. Popularny kredyt ponownie pojawi się w ofercie banków dzięki nowej unijnej perspektywie finansowej, która koncentruje się na zwiększeniu innowacyjności gospodarki, cyfryzacji, rozwoju sektora badawczego, współpracy przedsiębiorstw ze środowiskami naukowymi, a także ochronie środowiska.

kredyt na innowacje technologiczne

Udostępnij ten artykuł:

Dzięki funduszom europejskim z FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w latach 2021-2027 na rozwój w tych obszarach dla polskich przedsiębiorstw przeznaczonych zostanie ponad 36 miliardów złotych, a w nich pieniądze przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanego kredytu celowego na innowacje technologiczne.

Kto może otrzymać kredyt na innowacje technologiczne?

Kredyt na innowacje technologiczne skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających odpowiednią zdolność kredytową, potwierdzoną przez jeden z banków, uprawnionych do uczestnictwa w programie. W zależności od firmy, uzasadnienia wniosku i potencjalnie wprowadzonej do użycia technologii dotacja (premia technologiczna) może wynieść aż 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – przesyłana jest do banku komercyjnego na poczet spłaty kredytu w nim zaciągniętego na przeprowadzenie tej inwestycji.

Przedsiębiorstwa, które chcą zaciągnąć kredyt na innowacje technologiczne, powinny wykazać się potencjałem wdrożenia nowej technologii i uruchomieniem wytwarzania na jej podstawie usług lub produktów. Nowa technologia może być w tym przypadku prawem do własności przemysłowej, do wyników prac rozwojowych albo badań lub wiedzy technicznej, dotąd nieopatentowanej, które sprawią, że firma stworzy nową bazę technologiczną do zastosowania w swojej produkcji czy usługach, zainwestuje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne czy czynności związane z rozbudową bazy produkcyjnej.

Potencjalne przyznanie kredytu jest możliwe, gdy produkowane przez firmę produkty czy proponowane usługi są innowacyjne – niespotykane dotąd, nowoczesne, ekologiczne. Z kredytu skorzystać mogą firmy z ugruntowaną pozycją na rynku (z wyłączeniem branży hutnictwa żelaza i stali i przemysłu węglowego), ale też przedsiębiorstwa dopiero wchodzące na rynek czy startupy. Innowacyjność nie musi mieć skali krajowej, wystarczającą jest innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa, choć im szerszy zasięg działania produktu czy usługi, tym większa liczba punktów, przypadających wnioskowi.

Co finansuje kredyt na innowacje technologiczne?

Za pomocą kredytu na innowacje technologiczne można sfinansować nabycie i/lub wytworzenie środków trwałych lub ich elementów, przeprowadzenie robót budowlanych i zakup materiałów budowlanych, kupno wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencji, know-how), nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu. Otrzymanie kredytu nie będzie możliwe w przypadku zakupu gotowej linii technologicznej, w tym przypadku o kredyt może ubiegać się jej producent, który jest jej twórcą.

Jak działa kredyt na innowacje technologiczne?

Złożenie wniosku o kredyt na innowacje technologiczne do firmowego banku to pierwszy etap ubiegania się o dotacje na daną inwestycję. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, czyli ocenie zdolności kredytowej oraz innowacyjności projektu, bank komercyjny zwraca się do Banku Gospodarstwa Krajowego, który przyznaje dofinansowanie. Środki wypłacane są transzami w trakcie realizacji inwestycji, pierwsza już po jej rozpoczęciu i przeznaczeniu na nią przynajmniej 25% wydatków kwalifikowanych, a ostatnia po ukończeniu projektu. Kredyt, udzielony przez bank komercyjny, jest w ten sposób spłacany ze środków FENG dzięki pośrednictwu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli zatem firma ma aspiracje do rozwoju nowych technologii, chce współpracować z ludźmi nauki w ich wdrażaniu czy wprowadzać swoje innowacje, kredyt, na który nabór ruszy w drugiej połowie października, jest dla niej najlepszym rozwiązaniem. Skorzystanie z niego to świetny sposób na rozwój nie tylko własnego biznesu, ale i gospodarczego potencjału kraju!

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!