Sigma_Finance-logo
Inwestycje

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji unijnych?

Dotacje unijne to szansa na rozwój firmy, pozyskanie i wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacji produkcyjnych i usługowych. Bo choć potencjał polskiego rynku gospodarczego jest ogromny, nie każda działalność może pozwolić sobie na rozbudowane inwestycje, a środki unijne mogą okazać się jedną z opcji, która wzniesie przedsiębiorstwo na nowy poziom.

dotacje-dla-firm-województwo-mazowieckie

Udostępnij ten artykuł:

Dla kogo przeznaczone są dotacje unijne?

Dotacje unijne dla przeznaczone są zarówno dla istniejących firm, jak i nowych, wchodzących dopiero na rynek.

Dotacje dla nowych przedsiębiorstw są zazwyczaj przeznaczone dla osób po trzydziestym roku życia i mają pokryć koszty związane z rozpoczęciem działalności. Pośredniczą w ich udzielaniu urzędy pracy, co sprawia, że dostępność informacji i wsparcie w zakresie wypełnienia wniosku o dotację jest na wyciągnięcie ręki. Warto wiedzieć, że dotacje rozdzielane są regionalnie i ograniczone czasowo – każdy konkurs ma datę ważności, w czasie której można zgłosić się o przyznanie środków w formie bezzwrotnej dotacji lub kredytu na preferencyjnych warunkach.

Istniejące firmy mogą skorzystać z kilku programów z nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Polska ma do wykorzystania ponad 700 miliardów złotych, które mogą uzyskać firmy nastawione na innowacje, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska czy nowoczesną energetykę. Najważniejszym obecnie programem jest FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), mający na celu zwiększenie potencjału badań i innowacji oraz zaawansowanych technologii, a przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Innym – Horyzont Europa 2021-2027, program zakładający dotacje na badania naukowe i innowacje dotyczące ekologii, ochrony zdrowia i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Firmy z sześciu polskich regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na wsparcie inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstw, ale i tworzenie nowych firm oraz, jak w innych programach, na badania i innowacje, również projekty ekologiczne.

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji?

Większość programów dotacyjnych dla istniejących firm zakłada innowacje i rozwój istniejących technologii. Dlatego warto przygotować taki projekt, który będzie nie tylko konkurencyjny w stosunku do podobnych rozwiązań rynkowych, już istniejących, ale i dopasuje się do oczekiwań donatorów, w tym przypadku funduszy unijnych. 

Przede wszystkim, należy znaleźć odpowiedni program, który będzie właściwy do sfinansowania naszych potrzeb. Jeśli sądzimy, że któryś z obecnie funkcjonujących programów jest jednym z nich, warto następnie prześledzić – w firmie – możliwości i perspektywy, które wiążą się z dotacjami.

Firma, która chce uzyskać wsparcie unijne na rozwój i innowacje, musi przede wszystkim sama dysponować określonymi zasobami – i trzeba tu myśleć o zasobach materialnych, takich jak linie produkcyjne czy budynki do ich postawienia, ale i niematerialnych, jak zasoby ludzkie (wykwalifikowana kadra pracownicza i menadżerska, pracownicy badawczo-rozwojowi), doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, patenty i wartości prawne. 

Każda dotacja z funduszy unijnych wymaga wkładu własnego – nie tylko w środkach trwałych i wartościach niematerialnych, ale i gotówkowego. Najczęściej dotacje pokrywają do 75% projektu, dlatego starając się o dofinansowanie, należy przewidzieć minimum 25% wkładu własnego. Wielkość dotacji obliczana jest również zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dlatego istotne jest, w którym przedziale (małe, średnie, duże) mieści się firma i jaka jest dla niej konkurencja na lokalnym, krajowym i europejskim rynku. Konkurencyjność to również zbalansowanie ekonomiczne projektu przy uwzględnieniu wydatków i wpływów, co ma duże znaczenie dla opiniujących wnioski.

Jak widać, dotacje unijne na rozwój i innowacje są dla firm dużą szansą, ale i wyzwaniem. Wewnętrzne, firmowe przygotowanie to klucz do ich otrzymania i rozwoju działalności. W sprawach formalnych można skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm doradczych, które skupiają się na pomocy w uzyskiwaniu dotacji.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!