Inne usługi, analizy finansowe
Sigma Finance Spółka z o.o. z powodzeniem świadczy usługi i cieszy się zaufanym gronem klientów w wielu obszarach


W tym obszarze Sigma Finance spółka z o.o.  świadczy usługi w zakresie sporządzania opracowań typu: due dilligence, wycena wartości przedsiębiorstwa, Biznes Plany na potrzeby kredytów, analiza opłacalności inwestycji, programy naprawcze przedsiębiorstw, raporty z wykonania projektów, raport z audytu, opinie i stanowiska w sprawach postępowań administracyjnych itp.

Zakres ten zawsze podlega odrębnym negocjacjom i dostosowany jest do potrzeb zamawiającego.