Sigma_Finance-logo
OZE

Farmy fotowoltaiczne – jak pozyskać dotację na odnawialne źródła energii (OZE)?

Odnawialne źródła energii to inwestycja, która na pewno przyniesie zyski. W czasach gwałtownie zmieniających się cen energii, niepewności na rynkach ropy, węgla i gazu, OZE są dobrym wyborem nie tylko dla prosumentów indywidualnych, ale również jako inwestycja na szerszą skalę. Nie jest to tanie przedsięwzięcie, dlatego warto korzystać z dotacji unijnych w tworzeniu farm fotowoltaicznych.

oze

Udostępnij ten artykuł:

Czym są farmy fotowoltaiczne i jak je stworzyć?

Farmy fotowoltaiczne (słoneczne) to instalacje składające się z setek lub tysięcy paneli fotowoltaicznych, przetwarzających światło słoneczne w prąd elektryczny. Farma wytwarza tysiące watów energii, a jej celem jest sprzedaż tej czystej energii do ogólnej sieci energetycznej.

Inwestowanie w fotowoltaikę biznesową związane jest ze sporymi kosztami. Najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego terenu, na którym można wybudować farmę fotowoltaiczną. Optymalne grunty powinny obejmować około 2 hektary na każdy 1MW energii, produkowanej przez panele, muszą być niezacienione, odsłonięte na promienie słoneczne, najlepiej równe i skierowane na południe lub z możliwością zainstalowania konstrukcji montażowych pod odpowiednim kątem. Teren powinien mieć również możliwość dojazdu w celu konserwacji paneli.

Po znalezieniu odpowiedniego terenu należy zadbać o udostępnienie warunków przyłączenia od zakładu energetycznego, promesę na koncesję na działanie farmy fotowoltaicznej, wydawaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki, wnieść opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Dotacje na OZE

Koszty inwestycyjne i stałe, w odniesieniu do stawek energetycznych, powinny się szybko zbilansować, jednak początek inwestycji może być kłopotliwy nawet dla dużych przedsiębiorców. Wykupienie czy wydzierżawienie gruntów oraz koszt paneli i ich instalacji, nawet w obliczu przyszłych zysków, mogą zniechęcić niejednego inwestora.

Jednak na całym świecie, a szczególnie w Europie, odnawialne źródła energii zyskują coraz większe znaczenie, dlatego warto sięgnąć po środki kredytowe oraz dotacje, które pomogą w zaplanowaniu takiej inwestycji.

W samorządach działają Regionalne Programy Operacyjne, które zajmującą się rozdzielaniem funduszy europejskich w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Unia Europejska przeznacza miliardy euro na inwestycje w zieloną energię z odnawialnych źródeł i wykorzystanie jej w ramach sieci energetycznych. Dzięki dotacjom z funduszy europejskich można pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – reszta środków musi zostać wyłożona przez przedsiębiorcę, zakładającego farmę fotowoltaiczną, w formie wkładu własnego. Regionalne Programy Operacyjne oferują również niskooprocentowane pożyczki, które mogą pokryć do 100% inwestycji.

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przedstawią spójny plan budowy farmy słonecznej, jednak – jak z innymi dotacjami UE czy rządowymi – procedura uzyskania dofinansowania jest dość skomplikowana, dlatego warto powierzyć opiekę nad inwestycją w OZE specjalistycznej firmie doradczej.

Firmy doradcze będą w stanie określić potrzeby w zakresie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, znaleźć odpowiedni program unijny, do którego można się zwrócić z wnioskiem o dofinansowanie, ale też zadbać o sprawozdawczość finansową już przyznanej dotacji oraz o kontrolę zgodności inwestycji z projektem.

Dlaczego warto inwestować w OZE?

Zapasy paliw kopalnych nie są niewyczerpane, a – jak pokazują ostanie miesiące – niespodziewane zawirowania na scenach politycznych mogą wpłynąć na znaczące wzrosty cen energii. A energia ze słońca jest darmowa, oczywiście po dokonaniu wcześniej stosownych inwestycji. Małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zakładają niewielkie instalacje fotowoltaiczne na własny użytek, jednak to nie jest możliwe dla wszystkich. Warto więc zainwestować w farmy fotowoltaiczne – zdrową, zieloną energię, przynoszącą zyski inwestorom i będącą ułatwieniem dla wszystkich konsumentów.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!