Dotacje UE, dotacje OZE
Od wielu lat skutecznie wdrażamy innowacyjne rozwiązania.


W procesie aplikowania o wsparcie w formie dotacji UE wspieramy przedsiębiorców, rolników, zakłady sektora rolno-spożywczego, osoby fizyczne w aplikowaniu o fundusze europejskie na inwestycje i rozwój firmy. Sporządzamy Biznes Plany i Studia Wykonalności. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na instalacje OZE.

Wykonujemy wstępną kwalifikację podmiotu i projektu inwestycyjnego i pomagamy skutecznie pozyskać dotacje, - równocześnie pomagamy przygotować instalacje oze do zgłoszenia do systemu aukcyjnego - wyliczymy efekt zachęty i określimy maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji OZE. Z nami dobrze przygotujesz i wybudujesz własną instalację OZE.

 

Napiszemy również TWÓJ sukces.

 

W aplikowaniu o dotacje z nowej perspektywy 2014-2020 tak jak i dotychczas będziemy wpierać naszych klientów w ramach kompleksowej usługi "Obsługa Ekspercka Projektu", która obejmuje:

1.  Wstępne doradztwo i zdiagnozowanie problemów oraz potrzeb danego przedsiębiorcy w kontekście możliwości ubiegania się o dotacje – etap bezpłatny

2.  Czynne poszukiwanie rozwiązań, nowych pomysłów oraz dopasowanie odpowiedniego programu wsparcia do potrzeb klienta - etap bezpłatny

3.  W przypadku chęci ubiegania się dotację oraz wyrażenia woli współpracy z nami – zawierana jest umowa współpracy na wykonanie usługi Obsługi Eksperckiej Projektu - opracowania kompletu dokumentów. Taka umowa każdorazowo określa zakres i wymiar naszego działania.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dotacje UE w ramach:

-1- regionalnych programów operacyjnych dla dowolnego województwa w kraju (szczególnie projekty dotyczące rozwoju i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz projekty z dziedziny OZE) .

-2- programu rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014+ ( cały kraj – projekty dotyczące  rozwoju sektora branży rolno-spożywczej, przetwórstwo)

-3- programu wsparcia na inwestycje w odnawialne źródła energii wdrażane przez NFOŚiGW  (program BOCIAN / studia wykonalności + komplet wymaganych dokumentów )

-4- programów wdrażanych przez PARP 2014-2020 (dotyczące wdrażania badań i innowacji , dotyczące bonów na innowacje dla MŚP, projekty dotyczące badań celowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP, tworzenie laboratoriów i inne)

-5- innych programów wsparcia i finansowania inwestycji (m.in. POIR, POPW)

 

Jeśli zamierzasz ubiegać się o dofinansowanie dla TWOICH inwestycji, koniecznie zadbaj o właściwego doradcę, co zwiększa Twoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

W celu pozyskania wszelkich niezbędnych informacji i uzyskania pomocy w wyszukaniu dotacji wystarczy przesłać do nas zapytanie przez zakładkę ANKIETY lub przez moduł KONTAKT.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera – otrzymasz wtedy na bieżąco informacje na temat planowanych i trwających naborów wniosków o dotacje w Twoim województwie.