Sigma_Finance-logo
OZE

Dotacje na inwestycje OZE

W dzisiejszym świecie inwestowanie nie jest problemem – można inwestować w papiery wartościowe, sztukę, złoto, nieruchomości. Jednak jedną z najpewniejszych inwestycji są obecnie inwestycje w OZE, bo przecież prąd, który produkują, jest jednym z najcenniejszych współczesnych dóbr. Widzimy to w czasie, kiedy ceny energii elektrycznej szybują, widzimy w momentach, kiedy sieci energetyczne są przeciążone używaniem klimatyzacji czy ogrzewania. Warto zatem zastanowić się, czy inwestycja w odnawialne źródła energii będzie dla nas najlepszą opcją do ulokowania pieniędzy.

Udostępnij ten artykuł:

Farmy wiatrowe i farmy słoneczne

Farma wiatrowa to zespół elektrowni wiatrowych, wytwarzających energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Produkcja energii z wiatru nie pociąga za sobą spalania paliwa, jest to zatem energia uważana za czystą. Duże elektrownie wiatrowe, przystosowane do sprzedaży energii, wytwarzają moc ponad 50 kW, a farmy wiatrowe to zgrupowanie takich elektrowni, dostarczające energii dla dużych obszarów czy całych aglomeracji miejskich. 

Z kolei farmy słoneczne, inaczej fotowoltaiczne, składają się z paneli fotowoltaicznych, przetwarzających światło słoneczne w prąd elektryczny. W pojedynczych panelach, które często montowane są na dachach domów jednorodzinnych, produkowany jest prąd dla gospodarstwa domowego (a czasem i więcej), natomiast w farmach fotowoltaicznych, które składają się z setek paneli, wytwarzane są tysiące watów energii pochodzącej ze słońca.

Oba źródła energii odnawialnej są instalacjami przyszłościowymi, pozwalają na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu, a także – choć to wartość niemierzalna – przyczyniają się do zmiany profilu energetycznego naszego państwa.

Jak inwestować w odnawialne źródła energii? 

Odnawialne źródła energii – wiatrowe i słoneczne – stanowią atrakcyjny dochód pasywny dla inwestujących w nie osób i firm. Składa się na to kilka czynników – szybko zwracająca się inwestycja, długi czas jej funkcjonowania, rosnące zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie – wzrost jej cen sprzedaży do sieci. Ważnym aspektem odnawialnych źródeł energii jest również fakt, że coraz większe naciski ze strony Unii Europejskiej kładzione są na neutralność energetyczną, czyli rezygnację z paliw kopalnych na rzecz czystej energii. 

To same zalety, jednak gdzieś musi być ukryty haczyk. I jest – jest nim kwota, którą trzeba wyłożyć na założenie i stworzenie farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. Dlatego właśnie zazwyczaj inwestorzy korzystają z możliwości pozyskania atrakcyjnych dotacji unijnych na realizację projektu bądź kupują udziały w spółce, prowadzącej działalność OZE i otrzymują zależną od wkładu dywidendę.

Dotacje na inwestycje OZE

Ponieważ uruchomienie farmy wiatrowej lub słonecznej jest dużym wyzwaniem finansowym, można zwrócić się do działających przy samorządach Regionalnych Programów Operacyjnych, zajmujących się rozdzielaniem funduszy europejskich w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Miliardy euro przeznaczane są w tym programie między innymi na ochronę środowiska, w tym wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł i wykorzystanie jej w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym. Dzięki dotacjom z funduszy europejskich można pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – reszta środków musi zostać wyłożona przez przedsiębiorcę, zakładającego farmę wiatrową czy fotowoltaiczną, w formie wkładu własnego. Regionalne Programy Operacyjne oferują również niskooprocentowane pożyczki, które mogą pokryć do 100% inwestycji. Podobnie działa program „Energia Plus”, proponujący bezzwrotną dotację do 50% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 80%, a program „Bocian” oferuje pożyczkę na bardzo dobrych warunkach. 

Brzmi skomplikowanie? Niestety, by uzyskać dotacje czy niskooprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach, trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać, jakie dokumenty są niezbędne, kiedy składać wnioski – wszystko to sprawia, że warto powierzyć zajęcie się formalnościami specjalistycznym firmom doradczym, takim jak Sigma Finance. 

Czy warto ubiegać się o dotacje na inwestycje OZE?

W 2022 roku inwestycja w odnawialne źródła energii, zarówno w przypadku konsumentów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw i dla inwestorów, jest inwestycją bardzo opłacalną – dość odporna na zawirowania inflacyjne przynosi wysoki dochód w porównaniu do nakładów. A przy okazji przyczynia się do upowszechnienia czystej energii, co jest niezaprzeczalnym plusem w kontekście stale pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. 

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!