Sigma_Finance-logo
Dotacje

Dotacje dla firm na rozwój w 2022 r.

Jeśli Twoja firma ma się dobrze, a Ty poszukujesz opcji, by rozwinąć jej działalność, to najodpowiedniejszy moment, by zacząć działać. Praktycznie niezależnie od obszaru, w którym prowadzisz swoje działania, możesz wystąpić o dotacje na rozwój, które pomogą Twojemu biznesowi rozwinąć skrzydła. Dlatego warto sprawdzić, jakie – krajowe czy zagraniczne – środki możesz uzyskać na badania, poszerzenie działalności, innowacyjne rozwiązania, rozbudowę produkcji czy unowocześnienie wyposażenia.

 

dotacje-dla-firm-na-rozwoj

Udostępnij ten artykuł:

Skąd pozyskać dotacje dla firm na rozwój w 2022?

Firma zarejestrowana na terenie Polski ma możliwość ubiegania się o środki unijne, które mogą być przeznaczone na najem lub zakup terenów, budowę i rozbudowę linii produkcyjnych, ich modernizację, zakup maszyn czy wartości niematerialnych (programów, licencji, szkoleń). Jeśli tylko inwestycja będzie wprowadzić na rynek innowacyjne produkty i usługi, można liczyć na programy unijne. Jednym z najważniejszych źródeł dofinansowania rozwoju przedsiębiorczości są Fundusze Europejskie. Przeznaczone dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości biznesu sprawiają, że zarówno małe i średnie (a także nawet mikroprzedsiębiorstwa), jak i duże firmy mogą ubiegać się o takie wsparcie. 

W ramach programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przedsiębiorcy mogą otrzymać pieniądze na wsparcie działalności innowacyjnej, czyli na budowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej i wdrażanie dzięki niej nowych produktów i usług. Środki, dotyczące infrastruktury B+R, przeznaczone mają być na tworzenie ośrodków badawczych i rozwojowych dla biznesu, proponowanych przez firmy indywidualnie oraz w połączeniu z ośrodkami naukowymi. Natomiast pieniądze na prace badawczo-rozwojowe przeznaczone są na badania przemysłowe i prace rozwojowe – w tym również cyfryzację, rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami, szkolenia i poszerzanie wiedzy, ale również promocję i wprowadzenia produktów i usług na rynki zagraniczne.

Z kolei program Kreatywna Europa przeznaczony jest dla firm działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, muzyki, dziedzictwa kulturowego, sztuk widowiskowych i literatury. Firmy powinny zainteresować się tym funduszem jeśli chcą uzyskać dodatkowe finansowanie innowacyjnych gier wideo, rzeczywistości wirtualnej czy projektów w zakresie innowacji, łączących kilka sektorów kreatywnych. 

W ramach ochrony środowiska i dbania o zieloną stronę biznesu, warto zwrócić uwagę na program LIFE. Unia Europejska finansuje dzięki niemu projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu i promuje nowe rozwiązania dla problemów dotyczących przyrody, odnawialnych źródeł energii czy ochrony środowiska. O środki z tego programu mogą starać się podmioty, które proponują innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów i poprawy jakości powietrza.

PARP – konkursy i programy ułatwiające otrzymanie dotacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzi również programy dla przedsiębiorców. Programy te pozwalają na łatwiejsze otrzymanie dotacji. 

W ramach programów Platformy startowe oraz Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej firmy mogą skorzystać z opracowania planu rozwoju oraz dofinansowania. Pierwszy z programów zapewnia ekspercką pomoc w rozwinięciu pomysłu przedsiębiorcy w działającą usługę lub produkt, a drugi zapewnia możliwość otrzymania aż miliona złotych dla najlepszych pomysłów. 

Z kolei konkurs Granty na Eurogranty to konkurs, w którym można uzyskać do 300 tysięcy złotych na usługi doradcze i przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Funduszy Europejskich (Kreatywna Europa, LIFE i inne). 

Kompetencje dla sektorów, Dostępność szansą na rozwój, Sukcesja w firmach rodzinnych, Nowy start to programy promujące rozwój pracowników i kadry zarządzającej oraz podnoszenie kwalifikacji w dobie nieustannie zmieniającego się cyfrowo świata.

Dotacje szansą dla każdej firmy

Twoja firma działa sprawnie i odnosi sukcesy? Świetnie! Może jednak okazać się, że to, co jest w tej chwili, za kilka lat przestanie wystarczać Twoim klientom, dlatego stanie w miejscu to cofanie się. A jeśli można pójść do przodu dzięki środkom z funduszy unijnych i zainwestować w rozwój i nowoczesność, to warto to zrobić i skorzystać z pieniędzy i możliwości, które otwiera dla przedsiębiorców Unia Europejska.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie na rozwój działalności bądź prace badawczo-rozwojowe, a może nie wiesz, jak rozliczyć projekt – skontaktuj się z nami

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!