Doświadczenie
Wyróżnia nas Twój sukces.
 

Zachęcamy do pobrania krótkiej broszury informacyjnej o naszej firmie, która jest dostępna pod tym [linkiem].

 

SIGMA FINANCE  Spółka  z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie od wielu lat skutecznie wspiera różne podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym z dziedziny energetyki odnawialnej (energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne).

 

Spółka czynnie uczestniczy w poszerzaniu wiedzy wśród obywateli i wytwórców energii z oze oraz sama zdobywa na bieżąco wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach branżowych. W ostatnim czasie Spółka Sigma Finance spółka z o.o. w ramach działań kampanii informacyjnej zamieściła na portalu skierowanym do branży OZE artykuł na temat dotacji i podstaw udzielania wsparcia w nowej perspektywie 2014-2020 oraz opracowuje obecnie szeroki blok tematyczny na temat dotacji OZE w nowej perspektywie 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rynku biogazowni ( artykuł dostępny w miesięczniku Magazyn BIOMASA – ogólnopolski miesięcznik klasy biznes, w wydaniu lutowym 2016). W listopadzie 2015 spółka nasza była uczestnikiem i wystawcą materiałów tematycznych w zakresie dotacji na OZE w perspektywie 2014-2020 dla uczestników rynku rolno-spożywczego i przetwórców ( energia z oze na potrzeby własne, energetyka obywatelska). Konferencja organizowana była przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw i miała na celu przybliżenie uczestnikom tego rynku również zagadnień inwestycji OZE w branży rolniczej z przeznaczeniem energii na potrzeby własne zakładów przetwórczych- przejście na gospodarkę niskoemisyjną, termomodernizacja. Dodatkowo rusza niedługo nasza kampania informacyjna skierowana do gmin i obiektów użyteczności publicznej w ramach której zostanie przekazana uczestnikom wiedza z zakresu technologii PV oraz właśnie możliwości pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji OZE w postaci m. in. dotacji 2014-2020.

Z przyjemnością również informujemy, że poprzez naszą spółkę celową w 2014 i w I-szej połowie 2015 roku na terenie miejscowości Łazy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych należących do TSSE EURO PARK WISŁOSAN PODSTREFA ŁUKÓW oraz na terenie miejscowości Wólka Świątkowa zostały wybudowane i oddane do eksploatacji nasze własne trzy pierwsze instalacje odnawialnego źródła energii (elektrownie fotowoltaiczne) o łącznej mocy 1,528 MW. Inwestycja wyniosła około 7,5 mln złotych. Instalacje te wyprodukują średnio w roku ok. 1550 MWh czystej energii elektrycznej dając jednocześnie dodatni efekt ekologiczny w postaci  unikniętej emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji do powietrza. Energia w całości zostanie oddana do sieci. Sigma Finance Spółka z o.o. w ramach kampanii na rzecz ochrony klimatu -  propaguje rozwiązania w tym obszarze. W przygotowaniu kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie województw Polski Wschodniej.

 

Już teraz w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 opracowano kilkadziesiąt różnych projektów (w tym: studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie inwestycji OZE dla gmin oraz przedsiębiorców, wnioski wytwórców w postępowaniach przed URE w związku z systemem aukcyjnym oraz badaniem efektu zachęty, wnioski o dotacje UE dla przedsiębiorców z obszaru innowacji oraz wdrażania B+R, wnioski o dotacje w inwestycje w obszarze tworzenia i budowy zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, tzw. bon na innowacje, rozwój przedsiębiorstw- inwestycje w celu wprowadzania nowych usług i produktów, wnioski o dofinansowanie unijne – audyt wzorniczy i wiele innych). Wartość inwestycji w projektach sporządzonych przez nas tylko w roku 2016 – to już ponad 301 mln zł a wartość wsparcia to ponad 181 mln zł. Lista sporządzonych opracowań dostępna na naszej stronie.

 

O FIRMIE

We wszystkich dziedzinach naszej działalności stawiamy na pełne zaangażowanie i profesjonalizm, który towarzyszy nam przy podejmowaniu każdej zawodowej decyzji. Dążymy do harmonijnej współpracy z naszymi Klientami. Pracując na sukces Klienta, pracujemy jednocześnie na nasz własny. W minionej perspektywie finansowej 2007-2013 posiadaliśmy statut i pełniliśmy funkcję  doradcy akredytowanego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP)  w Lublinie w ramach wspierania działalności gospodarczej i wdrażania projektów unijnych. Posiadamy  Certyfikat Due Diligence – praktyczne aspekty, eliminacje ryzyka a także certyfikat Ministerstwa Finansów w zakresie Audytu.

NIP: 701 003 98 23, REGON: 140589814, Rok założenia spółki: 2006, Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264105, Konto bankowe: 91 1240 2382 1111 0010 1093 2978. Spółkę niezmiennie od momentu powstania reprezentuje Zarząd w osobach:

PREZES ZARZĄDU Anna Nazaruk

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień 2131/2006;   ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze;  Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki;  Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów - Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie (rok ukończenia 2000);   Studia Podyplomowe - kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (rok ukończenia 2007);   Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych - Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych (rok ukończenia 2007);   Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu - 1996 (Centrum  Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa);   Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o.  (2008 r.);  Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;   Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – (2010 r.) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty, eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa.   W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla OZE w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”

 

SIGMA FINANCE w liczbach

- ponad 10 lat DOŚWIADCZENIA – od 2004 roku Sigma Finance Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie aplikowania i pozyskiwania funduszy unijnych, - w sumie ponad 200 różnych PROJEKTÓW zakończyliśmy sukcesem, a ponad 180 KLIENTÓW skorzystało z naszego doświadczenia.

W dotychczasowej naszej działalności wykonaliśmy szereg opracowań z różnych dziedzin gospodarki, zachęcamy do zapoznania się z listą która jest dostępna pod tym linkiem

Wszelkie informacje można pozyskać:

a/ kierując zapytanie mailowo na adres sigmafinance@sigmafinance.pl,

b/ lub dzwoniąc na jeden z numerów telefonów: centrala informacja ogólna (22) 213 19 54, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie (81) 459 43 28.

 

Szersza lista naszych realizacji dostępna również w zakładce "Realizacje i projekty"