CSR

Ruszają konkursy z nowych programów unijnych 2021-2027

Obecna oferta to łącznie 23 konkursy: 7 z programów krajowych, 5 z programów regionalnych oraz 11 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.