Sigma_Finance-logo
dotacje

Wsparcie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w MŚP

Przedsiębiorcy, którzy dążą do wdrożenia rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), mogą otrzymać dotację na usługi doradcze, w tym przeprowadzenie audytu oraz analizy potrzeb i potencjału w zakresie implementacji nowych rozwiązań związanych z GOZ w ich działalności. Całkowity budżet programu wynosi aż 10 mln zł.

gospodarka o obiegu zamkniętym

Udostępnij ten artykuł:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wsparcie jest dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz regionalnej części mazowieckiego (z wyjątkiem Warszawy i dziewięciu przyległych powiatów).

Jak działa program wsparcia?

Program wsparcia opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dotację, która umożliwi opracowanie nowego modelu biznesowego. Drugi etap to wdrożenie działań opracowanych w ramach modelu biznesowego związanego z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). To może obejmować projektowanie i realizację niezbędnych działań dostosowawczych, zakup lub tworzenie nowych technologii, szkolenia oraz przekwalifikowanie pracowników.

Jakie można otrzymać dofinansowanie?

Całkowity budżet naboru wynosi 10 milionów złotych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 82 781 złotych.

Do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski na pierwszy etap można składać od 10 października 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku.

Nabór jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej fepw.gov.pl oraz na stronie PARP.

Drugie naboru etap rozpocznie się w 2024 roku.

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!