Sigma_Finance-logo
dotacje

Ruszają konkursy z nowych programów unijnych 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co oferują nowe programy.

Obecna oferta to łącznie 23 konkursy: 7 z programów krajowych, 5 z programów regionalnych oraz 11 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

dotacje

Udostępnij ten artykuł:

Po prostu SMART. Pierwszy konkurs dla firm

Już 7 lutego 2023 r. nastąpi ogłoszenie pierwszych naborów wniosków dla przedsiębiorców. Jest to konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ścieżka SMART, to zupełnie nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców. Duże firmy oraz MŚP, będą mogły ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji. Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R.

Moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność – nowe korzyści to:   

  • realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,
  • samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy,  
  • realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację. 

link będzie opublikowany po ogłoszeniu konkursu

„Maluch +” –  nie tylko dla maluchów

W styczniu został ogłoszony nowy nabór wniosków, w kolejnej edycji programu Maluch +. W pierwszej kolejności, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy. Celem jest żłobek w każdej gminie.

Program Maluch wspiera tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. W efekcie jego realizacji, w najbliższych latach ma powstać 102 tys. miejsc opieki dla najmłodszych. Jest to znacząca pomoc dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy zawodowej. Będą mieli możliwość posłania swoich dzieci do żłobków czy klubów dziecięcych, zapewniając im fachową opiekę i edukację.

Więcej informacji: https://sigmafinance.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-projekcie-maluch-2022-2029/

Zapytaj – prześlemy Ci więcej informacji o konkursie.

Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja  reorganizacji kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Zapytaj – prześlemy Ci więcej informacji o konkursie.

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i: 

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)  
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb 
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 

Masz możliwości wsparcia  –  Zapytaj – prześlemy Ci więcej informacji o konkursie.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub nas na adres sigmafinance@sigmafinance.pl.  Udzielimy Ci bezpłatnych informacji.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!