Sigma_Finance-logo
OZE

Rusza program wsparcia dla lubelskich firm – ponad 20 mln euro do rozdania

Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie, dzięki środkom unijnym, pochodzącym z instrumentu REACT-EU. Kwota, która zasili budżety lubelskich firm to niemal 20,5 mln euro, z przeznaczeniem na zieloną transformację.

shutterstock_19176447711
shutterstocka_3651261744

Udostępnij ten artykuł:

Program wsparcia REACT-EU to unijny instrument, którego uruchomienie sprawiło, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 zyskał dodatkowe środki, co z kolei przyczyniło się do powstania nowej 15. Osi Priorytetowej – Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego.

Kto może skorzystać z programu wsparcia?

O pieniądze w formie dotacji będzie można ubiegać się startując w naborze w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, którego ogłoszenie planowane jest jeszcze w styczniu br. a rozpoczęcie naboru planuje się już na luty. Konkurs przeprowadzi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Działanie 15.1 ma pomóc lubelskim przedsiębiorcom w sięganiu po nowoczesne rozwiązania energetyczne, a jego głównym celem jest zielona transformacja regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej firm.

Nabór przeznaczony będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Typy dofinansowywanych projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w trybie konkursowym, a pod uwagę brane będą takie typy inwestycji jak:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.
  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.
  • Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego. Uwzględniając szereg zalet jakie niesie za sobą realizacja proekologicznych przedsięwzięć, oferowane w ramach Działania 15.1 wsparcie finansowe stanowi bez wątpienia wielką szansę dla lubelskich przedsiębiorców.

Więcej informacji: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/15-1-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-energetyki-react-eu/


Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje OZE w woj. lubelskim? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞
 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!