Sigma_Finance-logo
dotacje, OZE

Przedłużony nabór wniosków na nawadnianie i fotowoltaika

Do 15 marca został przedłużony termin wniosków o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

fotowoltaika rolnictwo

Udostępnij ten artykuł:

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Nawadnianie gospodarstw

Wsparcie w zakresie nawodnień gospodarstw rolnych będzie udzielane rolnikom w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych planowanych inwestycji. Projekty inwestycji mogą obejmować:

  • nowy system nawadniania,
  • ulepszenie istniejącego systemu nawadniania lub
  • ulepszenie systemu nawadniania i powiększenie powierzchni nawadnianej. Kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

Standardowy poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji tzw. „młodych rolników” – 60%.

Fotowoltaika dla gospodarstw

Rolnicy, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych z magazynowaniem energii otrzymają zwrot kosztów inwestycji w sektor zielonej energii gospodarstwa. Wsparcie finansowe może być również wykorzystywane do instalacji pomp ciepła, o ile są one podłączone do instalacji fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne mogą być instalowane na gruncie lub na budynkach. Istotne jest jednak, aby inwestycja znajdowała się na gruntach rolnych, a dach budynku nie mógł być pokryty wyrobami zawierającymi azbest.

Do wydatków kwalifikujących się do dofinansowania należą koszty:

  • zakupu urządzeń generujących promieniowanie słoneczne i ich magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do instalacji lub
  • zakupu pomp ciepła. Kwota pomocy to 150 tys. zł.

Poziom wsparcia wynosi 50%. Koszty kwalifikacyjne i tzw. “młodzi rolnicy” – 60%.

Więcej informacji na temat projektu: https://sigmafinance.pl/aktualnosci/modernizacja-gospodarstwa-rolnych-wkrotce-rusza-nabor-wnioskow/

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!