Sigma_Finance-logo
OZE

Poszukujemy działek pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżaw grunt pod fotowoltaikę i zacznij zarabiać!

grunt farma fotowoltaiczna

Udostępnij ten artykuł:

Rozwijamy elektrownie fotowoltaiczne na terenie całej Polski, w związku z tym poszukujemy pod dzierżawę gruntów, które spełniają poniższe warunki:

  • powierzchnia od 1,5 ha;
  • klasa gruntu IV, V lub VI;
  • ok. 500 -700 m od linii średniego napięcia;
  • kształt regularny (nie może być bardzo wąska);
  • teren płaski, niezalesiony i nieosłonięty – najlepiej z południową ekspozycją;
  • z dojazdem (najlepiej utwardzoną drogą;
  • brak obszarów chronionych (pomniki przyrody, obszar Natura 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe).     

Oferujemy profesjonalne warunki współpracy, atrakcyjny czynsz – 13.000,00 zł/ ha (indeksacja wskaźnikiem GUS co rok ) oraz długoterminowy okres dzierżawy.

Jesteś zainteresowany dzierżawą gruntu? A może masz wątpliwości czy Twoja działka się nadaje lub masz inne pytania? Odezwij się do nas!

Prześlij dane o nieruchomości na adres sigmafinance@sigmafinance.pl.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!