Sigma_Finance-logo
OZE

Nowe dotacje w woj. lubelskim

Już niedługo będziemy mieli możliwość skorzystania z kolejnego nowego rozdania w ramach wsparcia przedsiębiorstw w zakresie energetyki dla Firm z woj. lubelskiego – planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków o dotacje – luty 2022 roku. 

Solar,Panel,Against,Blue,Sky,Background.,Photovoltaic,,Alternative,Electricity,Source.
Solar,Panel,Against,Blue,Sky,Background.,Photovoltaic,,Alternative,Electricity,Source.

Udostępnij ten artykuł:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie będą: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Co będą obejmowały dotacje?

Wsparciem dotacyjnym będą mogły być objęte projekty m. in z zakresu: 

  1. głębokiej termomodernizacji
  2. budowy instalacji do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW
  3. budowy instalacji do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

W jakiej wysokości będą dotacje?

Intensywność wsparcia o jaką będzie można się ubiegać:

  1. Mikro i małe przedsiębiorstwa – 65%
  2. Średnie przedsiębiorstwa – 55%
  3. Duże przedsiębiorstwa, tj. spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego – 45%

Zapraszamy do kontaktu po dodatkowe informacje już wkrótce!

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!