Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków w programie Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

rpa-concept-with-blurry-hand-touching-screen

Udostępnij ten artykuł:

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury).

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozdziale 2 Regulaminu);
  • duże przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozdziale 2 Regulaminu);
  • konsorcja przedsiębiorstw (zgodnie z definicją w rozdziale 2 Regulaminu). 

W ramach naboru dany podmiot (przedsiębiorstwo) może uczestniczyć w realizacji tylko jednego projektu.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa (w tym MŚP) i ich pracownicy, partnerstwa, mieszkańcy regionu, korzystający z rezultatów projektów.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

  • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 70%;
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%; 
  • duże przedsiębiorstwa: 50%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja naboru: 74 844 609,65 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 zł

Termin składania wniosków

od 30.06.2023 do 18.08.2023

Szczegółowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-infrastruktura-wspomagajaca-rozwoj-technologiczny-przedsiebiorstw/

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!