Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych

Ruszył nabór wniosków do programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”, w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

rozwoj uslug rolniczych i lesnych

Udostępnij ten artykuł:

Cel programu

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ułatwienie dostępu do usług rolniczych i leśnych oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania gospodarki rolnej na środowisko naturalne.

Beneficjenci

Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub spółki cywilne. Muszą one, jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo, wykonywać działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzając dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Działalności objęte świadczeniem:

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach,
 • 02.40.Z – Działalność usługową związaną z leśnictwem,
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie


Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę
 • poprzez przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP


Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na stronie: www.gov.pl.

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!