Sigma_Finance-logo
OZE

Nabór wniosków na budowę lub przebudowę stacji ładowania o mocy większej nić 50 kW

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

stacja ładowania pojazdów

Udostępnij ten artykuł:

Cel programu

Program ten ma na celu wspieranie rozwoju sieci ładowarek i stacji tankowania wodoru, umożliwiających korzystanie z pojazdów elektrycznych i samochodów na wodór. 

Celem programu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która będzie wspierać rozwój pojazdów elektrycznych i wodorowych w Polsce. Poprzez wspieranie tworzenia sieci ładowarek i stacji tankowania wodoru, program ten będzie wspierał zrównoważony rozwój branży motoryzacyjnej, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW

lub

  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

Beneficjenci

Projekt jest skierowany do:

  • przedsiębiorców,
  • podmiotów publicznych, takich jak samorządy lokalne, województwa czy instytucje publiczne, 
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • rolników.

którzy chcą rozwijać infrastrukturę dla samochodów elektrycznych i wodoru. 

Wysokość i forma dofinansowania

Ubiegający się o dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych.

Intensywność wsparcia może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia 2022 r:

  • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000,

lub

  • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych,

lub

  • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym. 

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 9.01.2023 r. do 28.02.2023 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!