Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków na automatyzację i robotyzację dla Polski Wschodniej firm

2 sierpnia 2023 r. rusza kolejny w tym roku etap naboru wniosków dla MŚP w ramach programu “Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”. Przedsiębiorstwa mają szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 3 mln zł na rozwój i implementację rozwiązań związanych z automatyzacją oraz robotyzacją produkcji.

Zrzut ekranu 2023-09-7 o 12.45.16

Udostępnij ten artykuł:

Możliwości dofinansowania:

Dofinansowanie jest dostępne dla:

  1. Audytu technologicznego oraz diagnozy cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa: Chodzi o zidentyfikowanie procesów w firmie, które są podatne na automatyzację i robotyzację. Efektem audytu będzie mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – strategii cyfrowej ewolucji przedsiębiorstwa.
  2. Realizacji działań z mapy drogowej: Zakup maszyn, robotów, oprogramowania, a także usługi doradcze i szkoleniowe.

Kandydaci na dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej, w tym z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 otaczających ją powiatów) kwalifikują się do udziału. Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 mln zł z puli 100 mln zł. Forma wsparcia to dotacje bezzwrotne i częściowo zwrotne.

Ważne warunki:

  • Przeprowadzenie audytu i stworzenie mapy drogowej przed aplikacją.
  • Realizacja projektu musi być na terenie Polski Wschodniej.

Termin naboru:

Wnioski przyjmowane są od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie PARP.

O Programie:

Program “Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” jest dedykowany wsparciu dla wschodnich regionów Polski w celu przyspieszenia ich rozwoju. W ramach programu finansowane są projekty biznesowe, adaptacyjne w kontekście klimatu, niskoemisyjne środki transportu, ochrona bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostępność komunikacyjna oraz zrównoważona turystyka. Łączny budżet programu to 12 mld 428 mln zł.

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!