Sigma_Finance-logo
dotacje, OZE

Kredyt ekologiczny dla MŚP

Kredyt ekologiczny FENG to kontynuacja programów dotacyjnych POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020, wspierających mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (powyżej 2500 pracowników) w transformacji na rzecz większej efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury i inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

kredyt ekologiczny

Udostępnij ten artykuł:

Terminy naborów:

 • 6 czerwca – 17 sierpnia 2023
 • 22 sierpnia – 21 listopada 2023

Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo w jednym z najpopularniejszych instrumentów wsparcia dla ekologicznego rozwoju firm w Polsce.

Beneficjenci: Kredyt technologiczny jest dostępny dla MŚP i dużych firm działających w Polsce i posiadających zdolność kredytową.

Koszty kwalifikowane:

 • Inwestycje związane z efektywnością energetyczną, w tym z energooszczędnością lub zmianą na bardziej ekologiczne źródła energii.
 • Modernizacja infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków).
 • Zakup lub modernizacja instalacji OZE.
 • Wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych.

Wsparcie publiczne stanowi premię ekologiczną w formie refundacji części kapitałowej kredytu technologicznego, pokrywającej koszty kwalifikowane inwestycji.

Wysokość dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, a wkład własny wynosi minimum 30% (zależnie od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027: [link do mapy])

Koszty kwalifikowane obejmują zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, specjalistycznego oprogramowania, instalacji OZE oraz kosztów doradztwa niezbędnego do wdrożenia inwestycji. Finansowanie inwestycji w całości z kredytu jest możliwe.

Procedura wnioskowania o środki obejmuje:

 1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego o kredyt ekologiczny i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK w celu otrzymania premii ekologicznej (dotacji).
 3. Podpisanie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
 4. Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu.
 5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

Banki kredytujące:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Wszystkie te banki podpisały umowę współpracy z BGK w celu wdrażania Kredytu technologicznego FENG.

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!