Sigma_Finance-logo
OZE

Inwestycje w OZE – dostępne dofinansowania

W związku z licznymi przesyłanymi pytaniami informujemy, że obecnie dla inwestycji OZE istnieje możliwość ubiegania się o:

farma fotowoltaiczna

Udostępnij ten artykuł:

Dotacje 

(w ramach RPO dla województwa lubelskiego – react eu 15.1 runda III)

Inwestycja musi być zrealizowana w województwie lubelskim.

  • instalacje powyżej 500 kW do max. 2 MW w ramach jednego wniosku
  • dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych (koszty te wylicza się z zastosowaniem reguły instalacji referencyjnej ) – oznacza to, że ostatecznie udział dotacji w kosztach inwestycji kształtuje się na poziomie ok. 60%.


Wnioski można składać od 21.04.2022 do 06.05.2022 do godz. 15.00 (możliwe wcześniejsze zakończenie naboru – jeśli wartość dotacji w ramach złożonych wniosków  przekroczy 500% alokacji)   

Pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia 

(w ramach naboru III runda Energia PLus NFOŚiGW )

Program ogólnokrajowy, inwestycja w dowolnym województwie

  • Pożyczka może wynieść maksymalnie do 85% wartości inwestycji – wartość pożyczki od 0,5 do 300 mln. zł. 
  • Oprocentowanie (Wibor 3-m + 0,5 p.b. nie mniej niż 1,5%)
  • Okres spłaty 15 lat – możliwe częściowe umorzenie
  • 10% kwoty kapitału pożyczki 


Wnioski można składać od 01.04.2022 do 16.12.2022 lub do wyczerpania alokacji środków.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje OZE? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!