Sigma_Finance-logo
dotacje

Granty na Eurogranty – nabór w 2022 roku

Trwa konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

granty-na-eurogranty

Udostępnij ten artykuł:

Dzięki konkursowi “Granty na Eurogranty” można ubiegać się o wsparcie na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu realizowanego w ramach konkursów Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa oraz LIFE. 

Zaplanowany w konkursie budżet to 50 mln zł, w tym 20 mln zł jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. 

Na co można otrzymać granty?

Dofinansowanie w ramach grantu można przeznaczyć na:

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Kto może złożyć wniosek o grant?

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o grant w ramach programu UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Jaka jest wartość dofinansowania? 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł, w tym dla projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 30 000 000,00 zł.

Do kiedy można składać wnioski ? 

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszy Europejskich.

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania Grantów na Eurogranty? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!