Sigma_Finance-logo
dotacje

39 mln dla przedsiębiorców w nowym konkurs dla poddziałania II.3.1. Innowacje w MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na terenie województwa łódzkiego, mogą już składać wniosk w ramach ogłoszonego 28 listopada br. konkursu dla poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

dotacje dla firm

Udostępnij ten artykuł:

Konkurs odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a do wykorzystania ok. 39 mln PLN, które zostaną przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług – w tym ekoinnowacji.

Dla kogo Innowacje w MŚP?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług (w tym ekoinnowacje).

Wsparcie będzie można przeznaczyć na:

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem dotyczącym obsługi
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją
  • zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej

Wartość dofinansowania w Innowacjach w MŚP:

Minimalna kwota dofinansowania to 500 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 2 000 000,00 PLN.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!