Sigma_Finance-logo
dotacje

Dotacja 24 mln zł dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego w ramach konkursu REACT-EU

Już 7 września rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla łódzkich przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki pandemii COVID-19.

doatacje react eu lodz

Udostępnij ten artykuł:

Konkurs ruszył w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego celem jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacja kierowana jest do łódzkich przedsiębiorstw z sektora MŚP, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19 rozumiane jako spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15% w roku 2021 w porównaniu do łącznych przychodów z roku 2019.

Projekt musi być zrealizowany na terenie województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci:

  • środków trwałych i/lub
  • wartości niematerialnych i prawnych


Projekty muszą być ukierunkowane na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności.

Trwała odbudowa przedsiębiorstwa oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Zwiększenie odporności oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji np. ogłoszenia pandemii i wprowadzenia lockdownu.

Dlatego przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o dotację na systemy i technologie umożliwiające pracę zdalną, jak np.:

  • sprzęt komputerowy,
  • serwery,
  • sprzęt telekomunikacyjny,
  • oprogramowanie Documaster Office in the Cloud,
  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną.


W jakiej wysokości można otrzymać dotację?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 85%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 300 000,00 zł

Alokacja niniejszego konkursu wynosi 24 444 142,62 zł.

W jakim terminie należy składać wnioski?

Nabór wniosków rozpoczyna się 7 września 2022 r. i planowo potrwa do 28 września 2022 r. do godziny 16:00.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!